نبات دوآتیشه (پرده)

کیفیت درجه یک وزن بسته 2 کیلوگرم
تاریخ تحویل: 3-5 days
480000 ریال

1

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

ارده شکلاتی

وزن 400 گرم
300000 ریال

ارده

کیفیت ممتاز و از بهترین کنجد استفاده میشود وزن 800گرم
600000 ریال

حلواارده

کیفیت ممتاز وزن 800گرم
480000 ریال

آبنبات مغز پسته ای

کیفیت درجه یک وزن بسته 400 تا 500 گرم
400000 ریال