باقلوا (متوسط)

کیفیت درجه یک وزن بسته 700 تا 800 گرم
تاریخ تحویل: 3-5 days
450000 ریال

1