ارده شکلاتی

وزن 400 گرم
250000 ریال
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

ارده

کیفیت ممتاز و از بهترین کنجد استفاده میشود وزن 800گرم
400000 ریال

حلواارده

کیفیت ممتاز وزن 800گرم
380000 ریال

نبات دوآتیشه (پرده)

کیفیت درجه یک وزن بسته 2 کیلوگرم
400000 ریال